Vanemale

Teated puuduvad.

Siin õppisin esmakord` tähti, sain teada kus A ja kus B.