TUTVUSTUS

Täna

Pikakannu Kool on 9. klassiline üldhariduskool, mis loodi lapsevanemate eestvedamisel ning mille pidajaks on Ühing Pikakannu Kooli Areng. Kool tegutseb Pikakannu Pärimuskultuuri Keskuse ühe rakuna huvikooli ja toitlustusteenuse kõrval.

Peame oma kooli omanäoliseks, sest:

– meie koolipere on väike ja kokkuhoidev. Suhtume üksteisesse lugupidavalt ning hoiame üksteist.

– meie jaoks on oluline oma maa ja kodukandi kultuuri hoidmine ja tundmaõppimine. Seetõttu õpime ka võru keelt, vestleme tihti maast ja ilmast ning viibime palju looduses.

Üheskoos loome oma traditsioonid.

TEEME KOOS – ühised talgud, seenel- ja marjulkäimised.

ÕPIME KOOS – kord kuus korraldame oma kultuuri päeva, mil ootame külalisi või läheme ise külla, et õppida meid ümbritsevatelt inimestelt elutarkusi.

AVASTAME KOOS – iga päev saame teada midagi uut ja jagame seda uut ka sõbraga.

PUHKAME KOOS – tähistame ühiselt sünnipäevi ja muid olulisi tähtpäevi.

Hommikuti tervitab koolisööklas õpilast tee ja väike suupiste.

Ajaloost

Pikakannu kool on praeguse Lasva valla territooriumil teadaolevalt vanim kool. See asutati Pindi mõisas XVIII sajandi algupoolel mõisnik Liepsdorffi hoolitsusel.

Kirjalikult on kooli esimest korda mainitud koolikatsumise protokollis 15. jaanuarist 1736, kus on ära nimetatud ka kena ja jumalakartlikku õpetajat nimega Johan.

Koolmeister Johani ja tema naise Madle nimed esinevad mõisa laste ristimisel vaderite hulgas juba 1733. aastal. Hilisem Pindi vallakool on läbi sajandite asunud kolmes kohas: Pindi mõisast kolis kool 1836. aastal Rusima külla ja 1871./72. kooliaastal Pikakannule.

Kooli kroonika sõnutsi: “Rusima koolimaja ehitati Pindi mõisa, valla ja kohaliste veliste ühendatud jõul Rusima küla ja Väimela metsa vahele Tõrvoja kaldale, kus praegugi koolitare vare…”

Pärast maja mahapõlemist rajati uus koolmaja Leigo koolitalu maadele Otsa – Pindi mõisatee äärde. Kool sai oma nime seda lõunakaarest piirava Pikäkanno metsa järgi. Rahvapärimus seostab nime kas teeäärsete pikkade kändude või ka tarupuudega.

Praegune valgete seintega koolimaja, mida rahva seas ka hellitavalt “tsukrutükiks” kutsutakse, valmis 1939. aastal ja avati pidulikult 12. novembril. Ehitustöid juhatas Al – der .

Praegune punane plekkkatus pandi koolimajale 1998. aasta suvel. 2001.a. suvel rajati 1,2 km pikkune Pikakannu ravimtaimerada. Aasta hiljem ehitati väliauditoorium. Järgmisel kahel aastal vahetati välja koolimaja aknad.

Välja on vahetatud koolimaja peauks.

31. juulil 2012 suleti Pikakannu Põhikool Lasva vallavolikogu otsusega ja sellest ajast tegutseb Pikakannu kool erakoolina.

Õppeaastatel 2012-2013 ja 2013-2014 oli Pikakannu kool 6. klassiline kool. 2014.a sügisest on Pikakannu kool 9 klassiline kool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Siin õppisin esmakord` tähti, sain teada kus A ja kus B.