ÕPPEMAKS

2016/2017. õppeaasta õppemaks on ühe lapse kohta 35 eurot kuus.

*Õppemaksust vabastamiseks saab ühingu juhatusele esitada taotluse: Õppemaksust vabastamise avaldus

Siin õppisin esmakord` tähti, sain teada kus A ja kus B.