TÖÖTAJAD

Halliki Karba – direktori kt, ajalugu, ühiskond, inimeseõpetus

Esme Mõtsar – 7.-9. klassijuhataja, inglise keel, vene keel

Thomas Apitius – poiste tööõpetus, puidutööring; sotsiaalpedagoog

Aivar Rumvolt – kunstiõpetus, keraamikaring

Reet Kägo – bioloogia, keemia, geograafia, loodusõpetus, loodusring

Anneli Mee – väikeklass, individuaalõpe

Elina Allas – eesti keel ja kirjandus, 5.-6. klassijuhataja

Inge Kärbla – matemaatika, füüsika, arvutiõpetus

Kaire Järvpõld – kunstiõpetus, tütarlaste käsitöö

Eero Paltsepp – muusika, laulukoor, pilliõpe

Kaija Vahtra –  kehaline kasvatus, 2.-3. klassi võimlemisring

Ingrid Uibo – kokk

Siin õppisin esmakord` tähti, sain teada kus A ja kus B.