TÖÖTAJAD

Halliki Karba – ajalugu, ühiskond, inimeseõpetus

Esme Mõtsar – 7.-9. klassijuhataja, inglise keel, vene keel, direktor

Thomas Apitius – poiste tööõpetus, puidutööring

Aivar Rumvolt – kunstiõpetus, keraamikaring

Reet Kägo – bioloogia, keemia, geograafia, loodusõpetus, loodusring

Anneli Mee – väikeklass, individuaalõpe

Silvi Jansons – eesti keel ja kirjandus, võro kiil

Inge Kärbla – matemaatika, füüsika, arvutiõpetus

Marika Pihus – 1.-2. klassiõpetaja, tütarlaste käsitöö

Eero Paltsepp – muusika, laulukoor, pilliõpe

Inga Siegert – 4.-6. klassijuhataja, kehaline kasvatus, 2.-3. klassi võimlemisring

Ingrid Uibo – kokk

Siin õppisin esmakord` tähti, sain teada kus A ja kus B.