ÕPILASESINDUS

Richard Viiard (esimees)
Katre Plakso (aseesimees)
Mihkel Mägi
Karl Sander Kostin
Liisi Parm
Marcus Parm
Kris-Sten Põder
Angela Berjozkina

Siin õppisin esmakord` tähti, sain teada kus A ja kus B.