Images

Pikakannu koolipere ja külaliste rõõmuks ehivad nüüdsest meie maja Kevin Kikkase (9.klass) õlimaalid. Juhendaja Aivar Rumvolt.

Kohtumine lastekirjanikuga

8.detsembril ülekooliline kirjanduse tund. Külas Triinu Laan, tutvustamas oma viimase aja loomingut ja vestlemas elu ja väärtkirjanduse teemal. Meie suurimad tänusõnad Triinule!